Hur länge ska man sova?

Sömnbehovet varierar för varje individ

Sömnbehovet ser olika ut för varje individ. Det är många olika saker som ligger till grund för hur många timmar en person behöver sova. Eftersom sömnbehovet är individuellt är det svårt att säga exakt hur många timmar som behövs. Sömnbehovet ser nämligen olika ut beroende på ålder och behovet förändras under livets gång. Trots detta kan man ge en viss fingervisning om att vuxna bör sova någonstans mellan sex till nio timmar per dygn. En tonåring behöver ofta mer sömn, omkring nio timmar. Bebisar som är nyfödda sover någonstans kring 20 timmar.

Hur länge ska man sova?

Faktorer som spelar roll för sömnen

Det finns olika faktorer som spelar roll när det kommer till hur många timmar en person behöver sova. Förutom ålder är sömnkvalitén en viktig faktor. Under sömntimmarna återhämtar sig kroppen och tar hand om intryck från dagen. Stress är negativt för sömnen. Sömnen kan bli mer ytlig av stress och man kan få insomningssvårigheter eller vakna tidigare trots att kroppen inte är utvilad. Årstider kan också spela roll i hur många sömntimmar en person behöver. På sommaren kan det behövas något mindre sömn än på vintern. Hur sömnmiljön är har betydelse. Är det för varmt i sovrummet kan sömnen bli sämre. Alkohol och koffein kan påverka sömnen negativt samt om en stor måltid ätits just innan läggdags. Motion har en positiv påverkan på sömnen men om den sker för nära läggdags kan den påverka negativt.

Hälsofördelar med sömn

Att sova tillräckligt ger många hälsofördelar. Med sömn kan risken för sjukdomar minskas. Sömn är livsviktigt för att kroppen och framförallt hjärnan ska kunna återhämta sig. Immunförsvaret stärks genom en bra natts sömn. Under natten reparerar kroppen celler som har ändrat på sig. Att gå och lägga sig samma tid på kvällen är positivt för sömnen. Energinivån under dagen blir betydligt bättre med bra sömnrutiner.

För lite sömn

Om inte tillräckligt med sömn har uppnåtts under natten kan det påverka orken under dagen och hur andra påfrestningar hanteras. Immunförsvaret kan försämras och det finns risk för att lättare bli sjuk. Att sova för lite kan öka hungerkänslor eftersom hjärnan blir påverkad samt triggar sötsuget då blodsockerbalansen påverkas. Minnet kan påverkas negativt av för lite sömn.

För lite sömn påverkar orken.

Sömnens olika faser

Sömnen består av olika faser. En fas är cirka 90 minuter och under en nattsömn går en person igenom ungefär fem till sex stycken faser. Alla faser spelar en viktig roll för helheten. Det olika faserna är insomningsfasen, bassömnen, djupsömnen och drömsömnen. Att sova exempelvis endast fyra timmar per dygn kommer inte ge kroppen tillräckligt av det olika faserna.